لوگوی کنترل سگال
لوگوی کنترل سگال

اسامی تعدادی از صنایع و کارخانجات و پتروشیمی و پالایشگاههای  که مفتخر به همکاری با آنها بوده ایم

1. پالایشگاه گاز پارس جنوبی فاز 6 و 7 و8

2 . پالایشگاه گاز پارس جنوبی فاز های 2 و 3

3 . پتروشیمی رازی

4 . پتروشیمی جم

5 . شر کت سیمان ارومیه

6 . شرکت پگاه زنجان

7 . پالایشگاه بندر عباس

8 . شرکت پالایش نفت تبریز

9 . شرکت پلی اکریل

10 . شرکت بنیان دیزل

11 . شرکت نوید موتور

12 . شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

13 . پالایشگاه تهران

14 . شرکت پتروشیمی شازند

15 . شرکت کلر پارس

16 . شرکت فرایند تجهیز

     و ...  • 1.jpeg
 • 5.jpg
 • 8.png
 • 9.jpg
 • 10.gif
 • 11.png
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.png
 • 18.png
 • 20.png
 • 56.jpg
 • crosby.jpg
 • endress-hauser-l4726.gif
 • fisher.jpg
 • fluke_logo.png
 • honeywell-analytics-l61635.gif
 • images.jpg
 • krohne-l5863.gif
 • kyoritsu_logo.gif
 • samson.jpg
 • spirax-sarco-l18190.gif
 • tescom.jpg
 • vega-l9136.gif
 • wika-alexander-wiegand-l6196.gif